Bestuursadvies

Al onze dienstverlening is erop gericht het bestuur van uw organisatie te versterken. Door teams en individuele bestuurders beter uit de verf te laten komen en te helpen de juiste mensen te selecteren. Wij bieden oplossingen die precies aansluiten op uw wensen en de kenmerken van uw organisatie.

Zelfevaluatie

Een goede zelfevaluatie geeft concreet houvast voor het verder versterken van het directieteam, de raad van bestuur of raad van commissarissen. Ook executive teams kunnen veel profijt hebben van een (periodieke) teamevaluatie. De onderlinge samenwerking en de wijze waarop de leden van het team elkaar aanvullen en stimuleren, komen veel beter aan bod in een teamevaluatie dan door middel van individuele jaargesprekken.

Assessment &
Leadership Audit

Een objectieve second opinion over de kwaliteit van het leiderschap is op tal van momenten van belang. Bij het aantrekken van een nieuwe bestuurder, bij de beslissing over een benoeming, bij een reorganisatie, bij het in kaart brengen van opvolgingspotentieel in de organisatie. Daarbij gaat het niet alleen om competenties maar ook om hoe iemand past in het team.

Executive Coaching

Succesvolle mensen die senior leiderschapsposities bekleden, zijn vaak een rolmodel en vraagbaak voor anderen. Toch hebben zij vaak zelf ook vragen, persoonlijke vragen die ze niet gemakkelijk in hun directe omgeving kunnen stellen. Vragen over hun stijl en effectiviteit als leidinggevende of vragen over een mogelijke volgende loopbaanstap. En soms zijn het geen vragen maar gaat het erom te kunnen sparren over issues die spelen in de organisatie of het team, over externe of interne communicatie of over persoonlijke zaken.

Versterken van het Topteam

Een topteam onstaat niet alleen door het bijeenbrengen van aanvullende compententies. Het onstaat vooral door een stimulerende wisselwerking. In topteams motiveren de individuele leden elkaar en stijgen zij uit boven hun individuele niveau.

Bestuurlijke Samenwerking

Samenwerking in de top van de organisatie is belangrijk maar niet vanzelfsprekend. Betrokkenheid en goede intenties van managers, directeuren en toezichthouders blijken geen garantie voor goede samenwerking te zijn. Verschillen van perspectief, schurende belangen, onfortuinlijke gebeurtenissen of een niet meer passende bestuursstructuur kunnen leiden tot spanningen die de slagkracht van de organisatie verminderen.

Leiderschapprogramma’s

Een goed leiderschapsprogramma doet veel meer dan individuele leidinggevenden ontwikkelen.
Een topteam dat gezamenlijk een leiderschapsprogramma volgt, versterkt het gemeenschappelijk gevoel van doel en richting. Ook wanneer grotere groepen leidinggevenden een Jonathan Warner leiderschapsprogramma volgen, is het effect groter dan alleen een betere kwaliteit van management.

Raad van Aanbeveling

 • Feike Sijbesma
  Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM, commissaris bij Unilever en De Nederlandsche Bank
 • Gerrit Zalm
  Ex-voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO , commissaris bij Koninklijke Shell en Ex-minister van Financien
 • Hein Knaapen
  Chief HR officer ING, commissaris bij meerdere organisaties. Adviseur topfuncties Rijksoverheid
 • Marike van Lier Lels
  Commissaris bij Eneco, Reed Elsevier, TKH Group en Imtech. Ex-COO Schiphol Group
 • Rob ter Haar
  Voorzitter RvC van Mediq, Unibail Rodamco, VVAA groep en Parcom Capital. Ex-bestuursvoorzitter Hagemeyer

Ons Team

Jonathan Warner beschikt over een team van 14 adviseurs die hieronder worden gepresenteerd. Met deze adviseurs kunnen wij alle aspecten van onze dienstverlening invullen. Daarnaast beschikken we over een netwerk van adviseurs die wij kunnen inzetten bij omvangrijke en gespecialiseerde opdrachten.

Arjan Eleveld
Arjan Eleveld
Founding Partner
Herman Prakke
Herman Prakke
Managing Partner
Reinout van Kalleveen
Reinout van Kalleveen
Partner en executive coach
Amber van den Hout
Amber van den Hout
Partner en assessment adviseur
Dorien Gruppelaar
Dorien Gruppelaar
Assessment adviseur en personal coach
Frank van Luijk
Frank van Luijk
Executive assessment adviseur en leiderschapsexpert
Pernille La Lau

Presentatie coach
Hans Roos
Hans Roos
Bestuursadviseur en personal coach
Rene Bastiaansen
Rene Bastiaansen
Specialist op het gebied van leiderschapsprogramma’s
Jolanda Vollebregt
Jolanda Vollebregt
Office Manager
Frans Gosses
Frans Gosses
Executive coach en bestuursadviseur

Contact

Jonathan Warner
HNK, Oude Middenweg 17
2941 AC Den Haag

+ 31 (0)6 347 35 201
info@jonathanwarner.nl

Contact