Wij zijn er...

Het zijn uitdagende tijden, het corona virus creëert lastige dilemma’s voor het senior management van veel organisaties. Juist in deze tijd moet u kunnen vertrouwen op de kwaliteit en inzet van mensen op kritieke posities. Investeren in de organisatie is nog steeds belangrijk, misschien wel meer dan ooit.

Wij zijn een klein en gespecialiseerd bureau, onze dienstverlening richt zich uitsluitend op het senior management. Wij klankborden met bestuurders over hun organisatie, coachen leidinggevenden, begeleiden managementteams, adviseren over personele issues en doen management assessments. Op basis van jarenlange ervaring en altijd met veel respect en persoonlijke aandacht.

In deze tijd van corona verandert daar niets aan. Juist nu zijn wij u graag van dienst, met persoonlijke aandacht maar ook met de zekerheid dat we daarbij alle RIVM maatregelen nakomen.

Bestuursadvies

Al onze dienstverlening is erop gericht het bestuur van uw organisatie te versterken. Door teams en individuele bestuurders beter uit de verf te laten komen en te helpen de juiste mensen te selecteren. Wij bieden oplossingen die precies aansluiten op uw wensen en de kenmerken van uw organisatie.

Zelfevaluatie

Een goede zelfevaluatie geeft concreet houvast voor het verder versterken van het directieteam, de raad van bestuur of raad van commissarissen. Ook executive teams kunnen veel profijt hebben van een (periodieke) teamevaluatie. De onderlinge samenwerking en de wijze waarop de leden van het team elkaar aanvullen en stimuleren, komen veel beter aan bod in een teamevaluatie dan door middel van individuele jaargesprekken.

Assessment & Leadership Audit

Een objectieve second opinion over de kwaliteit van het leiderschap is op tal van momenten van belang. Bij het aantrekken van een nieuwe bestuurder, bij de beslissing over een benoeming, bij een reorganisatie, bij het in kaart brengen van opvolgingspotentieel in de organisatie. Daarbij gaat het niet alleen om competenties maar ook om hoe iemand past in het team.

Executive Coaching

Succesvolle mensen die senior leiderschapsposities bekleden, zijn vaak een rolmodel en vraagbaak voor anderen. Toch hebben zij vaak zelf ook vragen, persoonlijke vragen die ze niet gemakkelijk in hun directe omgeving kunnen stellen. Vragen over hun stijl en effectiviteit als leidinggevende of vragen over een mogelijke volgende loopbaanstap. En soms zijn het geen vragen maar gaat het erom te kunnen sparren over issues die spelen in de organisatie of het team, over externe of interne communicatie of over persoonlijke zaken.

Versterken van het Topteam

Een topteam ontstaat niet alleen door het bijeenbrengen van aanvullende competenties. Het ontstaat vooral door een stimulerende wisselwerking. In topteams motiveren de individuele leden elkaar en stijgen zij uit boven hun individuele niveau.

Bestuurlijke Samenwerking

Samenwerking in de top van de organisatie is belangrijk maar niet vanzelfsprekend. Betrokkenheid en goede intenties van managers, directeuren en toezichthouders blijken geen garantie voor goede samenwerking te zijn. Verschillen van perspectief, schurende belangen, onfortuinlijke gebeurtenissen of een niet meer passende bestuursstructuur kunnen leiden tot spanningen die de slagkracht van de organisatie verminderen.

Leiderschapsprogramma’s

Een goed leiderschapsprogramma doet veel meer dan individuele leidinggevenden ontwikkelen.
Een topteam dat gezamenlijk een leiderschapsprogramma volgt, versterkt het gemeenschappelijk gevoel van doel en richting. Ook wanneer grotere groepen leidinggevenden een Jonathan Warner leiderschapsprogramma volgen, is het effect groter dan alleen een betere kwaliteit van management.

Raad van Aanbeveling

 • Feike Sijbesma
  Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM, commissaris bij Unilever en De Nederlandsche Bank
 • Gerrit Zalm
  Ex-voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO , commissaris bij Koninklijke Shell en Ex-minister van Financien
 • Hein Knaapen
  Chief HR officer ING, commissaris bij meerdere organisaties. Adviseur topfuncties Rijksoverheid
 • Marike van Lier Lels
  Commissaris bij Eneco, Reed Elsevier, TKH Group en Imtech. Ex-COO Schiphol Group
 • Rob ter Haar
  Voorzitter RvC van Mediq, Unibail Rodamco, VVAA groep en Parcom Capital. Ex-bestuursvoorzitter Hagemeyer

Ons team

Jonathan Warner beschikt over een team van 12 adviseurs die hieronder worden gepresenteerd. Met deze adviseurs kunnen wij alle aspecten van onze dienstverlening invullen. Daarnaast beschikken we over een netwerk van adviseurs die wij kunnen inzetten bij omvangrijke en gespecialiseerde opdrachten.
Arjan Eleveld

Arjan Eleveld

Managing partner en bestuursadviseur

Reinout van Kalleveen

Reinout van Kalleveen

Partner en executive coach

Amber van den Hout

Amber van den Hout

Partner en assessment adviseur

Herman Prakke

Herman Prakke

Partner, Executive teamcoach en expert op het gebied van change

Dorien Gruppelaar

Dorien Gruppelaar

Assessment adviseur en personal coach

Frank van Luijk

Frank van Luijk

Executive assessment adviseur

Pernille La Lau

Pernille La Lau

presentatie coach

Hans Roos

Hans Roos

Bestuursadviseur en personal coach

Frédérique Groen-Dudok de Wit

Frédérique Groen-Dudok de Wit

Loopbaanadviseur

Rene Bastiaansen

Rene Bastiaansen

Specialist op het gebied van leiderschapsprogramma’s

Frans Gosses

Frans Gosses

Executive coach

Contactgegevens

Jonathan Warner
HNK, Oude Middenweg 17
2491AC Den Haag

Jonathan Warner
+31 (0)6 347 35 201
info@jonathanwarner.nl

Neem contact op