Bestuursadvies

Al onze dienstverlening is erop gericht het bestuur van uw organisatie te versterken. Door teams en individuele bestuurders beter uit de verf te laten komen en te helpen de juiste mensen mensen te selecteren. Wij bieden oplossingen die precies aansluiten op uw wensen en de kenmerken van uw organisatie.

Zelfevaluatie

Een goede zelfevaluatie geeft concreet houvast voor het verder versterken van het directieteam, de raad van bestuur of raad van commissarissen. Ook executive teams kunnen veel profijt hebben van een (periodieke) teamevaluatie. De onderlinge samenwerking en de wijze waarop de leden van het team elkaar aanvullen en stimuleren, komen veel beter aan bod in een teamevaluatie dan door middel van individuele jaargesprekken.

Assessment & Leadership Audit

Een objectieve second opinion over de kwaliteit van het leiderschap is op tal van momenten van belang. Bij het aantrekken van een nieuwe bestuurder, bij de beslissing over een benoeming, bij een reorganisatie, bij het in kaart brengen van opvolgingspotentieel in de organisatie. Daarbij gaat het niet alleen om competenties maar ook om hoe iemand past in het team.

Executive Coaching

Succesvolle mensen die senior leiderschapsposities bekleden, zijn vaak een rolmodel en vraagbaak voor anderen. Toch hebben zij vaak zelf ook vragen, persoonlijke vragen die ze niet gemakkelijk in hun directe omgeving kunnen stellen. Vragen over hun stijl en effectiviteit als leidinggevende of vragen over een mogelijke volgende loopbaanstap. En soms zijn het geen vragen maar gaat het erom te kunnen sparren over issues die spelen in de organisatie of het team, over externe of interne communicatie of over persoonlijke zaken.

Versterken van het Topteam

Een topteam ontstaat niet alleen door het bijeenbrengen van aanvullende competenties. Het ontstaat vooral door een stimulerende wisselwerking. In topteams motiveren de individuele leden elkaar en stijgen zij uit boven hun individuele niveau.

Bestuurlijke Samenwerking

Samenwerking in de top van de organisatie is belangrijk maar niet vanzelfsprekend. Betrokkenheid en goede intenties van managers, directeuren en toezichthouders blijken geen garantie voor goede samenwerking te zijn. Verschillen van perspectief, schurende belangen, onfortuinlijke gebeurtenissen of een niet meer passende bestuursstructuur kunnen leiden tot spanningen die de slagkracht van de organisatie verminderen.

Leiderschapsprogramma’s

Een goed leiderschapsprogramma doet veel meer dan individuele leidinggevenden ontwikkelen. Een topteam dat gezamenlijk een leiderschapsprogramma volgt, versterkt het gemeenschappelijk gevoel van doel en richting. Ook wanneer grotere groepen leidinggevenden een Jonathan Warner leiderschapsprogramma volgen, is het effect groter dan alleen een betere kwaliteit van management.