Jonathan Warner is een gespecialiseerd bureau voor bestuursadvies

Effectief Leiderschap is geen vanzelfsprekendheid. Een groot aantal factoren beïnvloedt de impact van bestuurders en managers. Soms gaat het om de match tussen de organisatie en de persoon, soms om bestuurlijke structuren, soms om de dynamieken in de topstructuur.

Het is de missie van Jonathan Warner bij te dragen aan de kwaliteit van het leiderschap, spanningen op te lossen en oneigenlijke processen te stoppen. In het belang van de betrokken leiders en van de organisatie als geheel.

Onze dienstverlening omvat individuele advisering en coaching, advies over organisatorische kwesties, teambuilding en -coaching, het vinden van de juiste mensen, assessment en leiderschapsprogramma’s.

Jonathan Warner werkt uitsluitend voor de top van de organisatie. Adviseren op dit niveau vraagt niet alleen ervaring en expertise maar ook een respectvolle en bescheiden houding. Dat is exact wat we bieden. Onze missie en het profiel van onze adviseurs staan hiervoor borg.

Geschiedenis

Jonathan Warner is in 2003 opgericht door Arjan Eleveld. Hij was op dat moment algemeen directeur van LTP, het oudste HR adviesbureau van Nederland. De ambitie van Jonathan Warner was de HR- en organisatieadvies activiteiten van LTP aan te passen en beschikbaar te stellen voor directie en bestuur. In de praktijk betrof dit vooral executive assessment en het begeleiden van directieteams. In de periode tot 2009 heeft Jonathan Warner ook voor private equity partijen gewerkt en geadviseerd over de kwaliteit van het management bij overnames en grote participaties. In de jaren daarna is deze activiteit tot stilstand gekomen. Hiervoor is het begeleiden van zelf evaluatie processen bij Raden van Commissarissen in de plaats gekomen.

Op 1 november 2014 is Jonathan Warner formeel afgescheiden van LTP en bestaan er geen onderlinge eigendomsverhoudingen meer. Het dienstenpakket is uitgebreid en compleet gemaakt en adviseurs van aanvullende expertisegebieden hebben het team versterkt. Dit was nodig om de claim waar te kunnen maken dat het bureau op alle fronten het leiderschap van de top van de organisatie kan versterken. Alle adviseurs van Jonathan Warner hebben advieservaring op bestuurlijk niveau.

Uniek profiel

Jonathan Warner kent een uniek profiel. Enerzijds is onze focus smal. Wij richten ons uitsluitend op de top van de organisatie en al onze activiteiten zijn uitsluitend gericht op het versterken van het leiderschap van de organisatie. Onze opdrachtgevers zijn commissarissen, bestuurders, partners bij professionele dienstverleners, eindverantwoordelijke directeuren en directeuren HR.

Anderzijds kent Jonathan Warner diverse, elkaar aanvullende specialismen. Onze activiteiten omvatten individuele coaching, assessment, begeleiding bij de zelfevaluatie van de RvC of RvT, executive search, leiderschapsprogramma’s, presentatietraining, executive teambuilding en –coaching, begeleiding bij bestuurlijke spanningen en advisering over de topstructuur.

Het adviseursteam van Jonathan Warner is zo samengesteld dat al deze activiteiten in samenhang en op een zeer hoogwaardige wijze kunnen worden geleverd. Om onze internationale klanten van dienst te kunnen zijn, werkt Jonathan Warner samen met bureaus in 16 landen.

Wie is Jonathan Warner?

Jonathan Warner is niet de oprichter van het bedrijf maar een dichterlijk samengestelde naam. De belangrijkste naamgever is prof. dr. John Watson, een baanbrekende Amerikaanse psycholoog die in het begin van de twintigste eeuw de grondlegger werd van het ‘behaviorisme’, een stroming in de psychologie die zich afzette tegen vage en onbewezen theorievorming over de mens. Watson vond dat de psychologie vooral een wetenschappelijke studie van observeerbaar gedrag zou moeten zijn en meetbare resultaten moet opleveren.

Velen zullen bij de naam van dr. John Watson overigens eerder denken aan Sherlock Holmes. Dr. Watson was de assistent van de slimme detective. Door zijn ondersteuning en vooral door het voortdurend stellen van verhelderende vragen werd duidelijk wat er aan de hand was en kon Sherlock de zaak oplossen.

Arjan Eleveld begreep dat deze beide Watsons belangrijke kenmerken vertegenwoordigden die in de dienstverlening van Jonathan Warner naar voren moest komen: vragen stellen, luisteren, niet op vage theorieën bouwen en resultaten boeken. Arjan verbasterde een gedeelte van de naam door gebruik te maken van zijn eigen derde voornaam: Warner.